Styret

Sist oppdatert: 24.08.2017
Lånekassens styre er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). Styret skal på vegne av KD følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignalene og retningslinjene departementet har gitt.

Lånekassens styre skal blant annet

  • behandle strategiplan for å oppnå framtidige mål
  • følge opp den løpende virksomheten
  • legge fram årsrapport og årsregnskap
  • behandle budsjettforslag og virksomhetsplan
  • gi nærmere regler til forskriftene
  • behandle viktige saker som gjelder organisasjonen og personalet

Styret i Lånekassen 01.07.2015–30.06.2018

 Faste medlemmer

Verv

Seunn Smith-Tønnessen

Leder

Øivind Christoffersen

Nestleder

Inger Johanne Pettersen

Styremedlem

Håkon Haugli

Styremedlem

Borgny Molnes

Ansattrepresentant

Erik Storø

Ansattrepresentant

 

 Varamedlemmer

Verv

Christl Kvam 1. vara (permisjon)

Lasse Arntsen

2. vara

Mette Helen Bakke

Personlig vara for Molnes

Knut Røli

Personlig vara for Storø


I tillegg er følgende elev- og studentrepresentanter oppnevnt for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018:

Medlemmer               

Varamedlemmer

Jonas Strisland
(NSO)          

Kine Nossen (NSO)
Personlig vara for Strisland

Anna Hellesnes
(EO)

Ole Kristian Braset (ANSA)
Personlig vara for Hellesnes