Statistikk for klagenemnda

Sist oppdatert: 27.12.2019
Grafene viser saksbehandlingstid for klagesaker, hvor mange saker som behandles og hvor mange av sakene som får medhold.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – antall dager

Antall saker behandlet og antall medhold