Statistikk for klagenemnda

Sist oppdatert: 04.09.2017
Grafene viser saksbehandlingstid for klagesaker, hvor mange saker som behandles og hvor mange av sakene som får medhold.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid – antall dager

Klagenemda behandlingstid

Antall saker behandlet og antall medhold

Antall klager behandlet og mehold