Medlemmer i klagenemnda

Sist oppdatert: 09.07.2018
Klagenemnda har tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene blir oppnevnt for tre år av gangen, bortsett fra representanter for elever og studenter, som blir oppnevnt for ett år om gangen.

Sammensetningen av klagenemnda

Medlemmer

Verv

Biørn Bogstad

Leder

Trine Standal

Nestleder/ vararepresentant for leder

Marianne K. Bahus

Vararepresentant

I tillegg er følgende elev- og studentrepresentanter oppnevnt for perioden 1.juli 2017 til 30. juni 2018:

Medlemmer

Verv

Ole Kristian Bratset (ANSA)

Fast representant

Charlotte Gliddi (NSO) Personlig vararepresentant

 

Sekretærer for klagenemnda

Fredrik Wie og Simen Steive