Medlemmer i klagenemnda

Sist oppdatert: 30.04.2020
Klagenemnda har tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene blir oppnevnt for tre år av gangen, bortsett fra representanter for elever og studenter, som blir oppnevnt for ett år om gangen.

Sammensetningen av klagenemnda

Medlemmer

Verv

Bjørn Bogstad

Leder

Ida Helene Braastad Balke

Nestleder/ vararepresentant for leder

Liv Asheim Leirvik

Vararepresentant

I tillegg er følgende elev- og studentrepresentanter oppnevnt for perioden 1.juli 2019 til 30. juni 2020:

Medlemmer

Verv

Kristin Schultz (EO)

Fast representant

Margrete Mork Müller (NSO)
Personlig vararepresentant

 

Sekretærer for klagenemnda

Fredrik Wie og Simen Steive