Klagenemnda

Sist oppdatert: 20.12.2019
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en klagenemnd som vedtak i Lånekassen kan klages inn til. Den fortolkningen og bruken av regelverket som klagenemnda gjør, er retningsgivende for Lånekassen.

Medlemmene blir oppnevnt for tre år om gangen, bortsett fra representantene for elever og studenter, som blir oppnevnt for ett år om gangen. Les mer om hvem som sitter i nemnda.

Klagefrist og saksgang

Dersom Lånekassen har gjort et vedtak som du mener er feil i forhold til regelverket, kan du sende inn en skriftlig og undertegnet klage til Lånekassen. Du må klage innen tre uker etter at meldingen om vedtaket er kommet fram til deg. Du kan ikke klage på forskriftene, bare på bruken av dem. Les mer om hvordan du klager og saksgangen.

Statistikk over saker i klagenemnda

I 2019 behandlet klagenemnda 125 saker. Ingen av klagerne fikk medhold. Gjennomsnittlig behandlingstid var 67 dager.