Sluttrapport for LØFT-programmet: Fornyelsen i Lånekassen 2004–2015

Sist oppdatert: 24.04.2015

Sluttrapporten for LØFT-programmet: Fornyelsen i Lånekassen 2004–2015 er prosjektets egen beskrivelse og evaluering av gjennomføringen, og ble ferdigstilt i mars 2015.