Gartner Norge AS: Sluttevaluering av LØFT-programmet

Sist oppdatert: 24.04.2015

Gartner Norge AS har gjennomført en ekstern sluttevaluering av LØFT-programmet. Hovedkonklusjonen i denne rapporten er at prosjektets målsetning var nådd, og at programmet ble avsluttet i henhold til siste gjeldende plan, både med hensyn på kostnader, kvalitet og tid.