Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Du har først svart «nei», og eleven møter fram til undervisningen

  Dersom du svarer «nei» på spørsmålet «Møter eleven til undervisningen nå?», og eleven senere møter til undervisningen, er det viktig at du sender ny fraværsmelding med det totale fraværet. Det er ikke tilstrekkelig å rapportere «møtt» i semesteret etterpå. 

  Dette må du gjøre:
  Søk opp eleven/studenten.
  Send ny fraværsmelding ved å klikke på lenken «Oppmøte etter fravær».
  Oppgi elevens/studentens totale fravær for hele semesteret*.
  Svar «ja» på spørsmålet «Møter eleven til undervisningen nå?».

  Dette må du gjøre:

  • Søk opp eleven/studenten.
  • Send ny fraværsmelding ved å klikke på lenken «Oppmøte etter fravær».
  • Oppgi elevens/studentens totale fravær for hele semesteret*.
  • Svar «ja» på spørsmålet «Møter eleven til undervisningen nå?».
  * Dersom vårsemesteret har startet og du skal melde inn fravær for vårsemesteret, men eleven/studenten har hatt fravær på mindre enn 21 dager om høsten, skal du likevel bare melde inn fraværet for våren.

  Har eleven/studenten hatt fravær på 21 dager eller mer også om høsten, må du i tillegg melde fra om det.