Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Eleven møter til undervisning igjen, men har deretter nytt fravær

    Dersom du har rapportert fravær for en elev/student én gang, og hun møter til undervisning igjen, må du sende inn ny fraværsmelding når eleven/studenten passerer ytterligere ti dager med fravær. Du skal da oppgi det totale fraværet for hele semesteret.