Lånekassen - Eleven møter til undervisning igjen, men har deretter nytt fravær

Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Eleven møter til undervisning igjen, men har deretter nytt fravær

    Dersom du har rapportert fravær for en elev/student én gang, og hun møter til undervisning igjen, må du sende inn ny fraværsmelding når eleven/studenten passerer ytterligere ti dager med fravær. Du skal da oppgi det totale fraværet for hele semesteret.