Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Eleven leverer sykemelding, og det ulegitimerte fraværet er nå blitt legitimert

  Dette må du gjøre:

  • Søk opp eleven/studenten.
  • Send ny fraværsmelding ved å klikke på lenken «Fravær».
  • Trekk fra dagene/timene med legitimert fravær.
  • Oppgi det nye totale antallet dager/timer med ulegitimert fravær.

  Eksempel:

  I den første fraværsmeldingen oppgir du at eleven har et fravær på 24 dager, noe som fører til at eleven har rett til mindre støtte. Eleven leverer sykemelding etter at du har meldt inn fraværet, og sykemeldingen fører til at 20 av fraværsdagene blir godkjente som legitimert fravær.

  Du skal da sende inn en ny fraværsmelding og oppgi at eleven nå har et fravær på fire dager. Vi behandler saken på nytt og justerer det tidligere trekket i støtten.

  Dette må du gjøre:
  Søk opp eleven/studenten.
  Send ny fraværsmelding ved å klikke på lenken «Fravær».
  Trekk fra dagene/timene med legitimert fravær.
  Oppgi det nye totale antallet dager/timer med ulegitimert fravær.
  Eksempel:
  I den første fraværsmeldingen oppgir dere at eleven har et fravær på 24 dager, noe som fører til at eleven har rett til mindre støtte. Eleven leverer sykemelding etter at du har meldt inn fraværet, og sykemeldingen fører til at 20 av fraværsdagene blir godkjente som legitimert fravær.
  Dere skal da sende inn en ny fraværsmelding og oppgi at eleven nå har et fravær på fire dager. Vi behandler saken på nytt og justerer det tidligere trekket i støtten.