Rapportere fravær

Sist oppdatert: 24.03.2020
Du skal ikke lenger melde fravær for elever/studenter ved læresteder i Norge.

Ifølge gjeldende forskrift kan elever/studenter som har ulegitimert fravær på mer enn 20 skoledager per semester miste retten til støtte. På grunn av utbruddet av koronavirus utgår denne regelen. Lærestedene skal ikke melde fravær. Læresteder som har meldt fravær for sine elever/studenter tidligere dette semesteret trenger ikke korrigere dette i arbeidsflaten for lærestedene.

Lærestedene skal ikke melde fravær for sine elever/studenter for vårsemesteret 2020.