Rapportere avbrudd

Sist oppdatert: 24.03.2020
Lærestedene skal ikke melde avbrudd for elever, lærlinger eller studenter fra 12. mars 2020.

Gjeldene forskrifter sier at lærestedene fortløpende skal rapportere avbrudd og årsaken til dette til Lånekassen. Som følge av koronavirusutbruddet endres denne plikten.

Lærestedene skal melde avbrudd som oppstod før 12. mars. Avbrudd som oppstod fra 12. mars skal ikke rapporteres til Lånekassen. Dette gjelder for vårsemesteret 2020.

Dersom vi får melding om elever som har avbrutt utdanningen i løpet av høstsemesteret, vil ikke dette automatisk føre til at møtt-oppgaven for vårsemesteret forsvinner fra arbeidsflaten. 
Dere må derfor likevel melde «ikke møtt» for en elev i vårsemesteret, selv om dere har sendt avbruddsmelding i løpet av høstsemesteret.