Fagopplæring i skole

Sist oppdatert: 14.05.2019
Fagopplæring i skole (Vg3) er et tilbud til elever som ikke har fått lærlingplass.

Disse elevene får opplæring i faget ved skolen, i stedet for i en bedrift. De har ikke status som lærlinger, og har rett til støtte som vanlige elever.

Søk om godkjenning av fagopplæring i skole

For å få fagopplæring i skole godkjent for støtte fra Lånekassen, må skolen sende inn opplysninger om utdanningen. Oppgi:

 • varighet (start- og sluttdato)
 • sommerferieperiode (start- og sluttdato)
 • programområde 
 • om kurset er tiltenkt voksne elever eller elever med ungdomsrett

Send e-post til .

Dere får beskjed når vi har godkjent utdanningen.

Dere må søke om støtterett hvis dere skal starte opp nye fagopplæringskurs, selv om det er samme programområde. 

Dere må søke om støtterett hvis dere skal starte opp nye fagopplæringskurs, selv om det er samme programområde. 

Støtte til elever i fagopplæring i skole

 • Varigheten på utdanningen avviker ofte fra det vanlig skoleåret. Elevene har rett til støtte for det antall måneder de deltar i undervisningen. 
 • Elevene har vanligvis rett til fulltidsstøtte med utstyrsstipend. Størrelsen på utstyrsstipendet er avhengig av programområdet. 

Hvis eleven får læreplass

 • Hvis eleven får læreplass i løpet av perioden, må du meld avbrudd for eleven.
 • Eleven må søke om støtte på nytt som lærling. 

Lånekassen gir ikke støtte til læreplasskurs

 • Læreplasskurs tilbys som et tillegg til ordinær opplæring, og deltakerne har ikke elevstatus når de deltar på kursene. Elevstatus er et vilkår for støtte fra Lånekassen. Se forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 3-1.
 • Opplæring ved offentlig videregående skole må følge en offentlig godkjent læreplan. Læreplasskurs inneholder ikke undervisning som følger offentlig godkjente læreplaner (Kunnskapsløftet). Les mer om hva slags utdanning det gis støtte til i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 4-1.
 • Læreplasskursene har ulik varighet på inntil 13 uker. Dette er for kort varighet til at Lånekassen kan gi støtterett. Les mer om krav til utdanningers varighet i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 7-4.