Fagopplæring i skole

Sist oppdatert: 25.06.2018
Fagopplæring i skole (Vg3) er et tilbud til elever som ikke har fått lærlingplass.

Disse elevene får opplæring i faget ved skolen, i stedet for i en bedrift. De har ikke status som lærling, og har rett til støtte som vanlige elever.

Støtte til elever i fagopplæring i skole

  • Varigheten på utdanningsoppleggene avviker ofte fra det vanlig skoleåret. Elevene har rett til støtte for det antall måneder de deltar i undervisningen. 
  • Elevene har vanligvis rett til fulltidsstøtte med utstyrsstipend. Størrelsen på utstyrsstipendet er avhengig av programområdet. 

Skolen må sende opplysninger til Lånekassen for godkjenning av utdanningsopplegg

For å få utdanningsopplegg godkjent for støtte fra Lånekassen, må skolen sende inn opplysninger om utdanningen. Vi trenger opplysninger om

  • varighet (start- og sluttdato)
  • sommerferieperiode (start- og sluttdato)
  • programområde 

Send e-post til .

Dere får beskjed når vi har godkjent utdanningen.

Dere må søke om støtterett hvis dere skal starte opp nye fagopplæringskurs, selv om det er samme programområde. 

Dere må søke om støtterett hvis dere skal starte opp nye fagopplæringskurs, selv om det er samme programområde. 

Hvis eleven får læreplass

Hvis eleven får læreplass i løpet av perioden, må du melde fra om avbrudd for eleven. Eleven må da søke om støtte på nytt som lærling.

Lånekassen gir ikke støtte til læreplasskurs

  • Læreplasskurs tilbys som et tillegg til ordinær opplæring, og deltakerne har ikke elevstatus når de deltar på kursene. Elevstatus er et vilkår for støtte fra Lånekassen. Se forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 3-1.
  • Opplæring ved offentlig videregående skole må følge en offentlig godkjent læreplan. Læreplasskurs inneholder ikke undervisning som følger offentlig godkjente læreplaner (Kunnskapsløftet). Les mer om hva slags utdanning det gis støtte til i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 4-1.
  • Læreplasskursene har ulik varighet på inntil 13 uker. Dette er for kort varighet til at Lånekassen kan gi støtterett. Les mer om krav til utdanningers varighet i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 7-4.