Rapportere og kontrollere utdanninger

Sist oppdatert: 29.03.2019
I april hvert år ber vi lærestedene kontrollere at Lånekassens opplysninger om utdanningene som dere skal tilby i kommende undervisningsår, er korrekte.

Enkelte læresteder må manuelt rapportere hvilke utdanninger dere planlegger å tilby. For de aktuelle lærestedene er dette en oppgave som vi legger ut på arbeidsflaten i januar hvert år.

Fra alle de offentlige videregående skolene får vi opplysninger fra Vigo om hvilke utdanninger dere skal tilby kommende undervisningsår. Disse skolene trenger altså ikke rapportere manuelt til Lånekassen.

Sjekk i april

Det er viktig at alle læresteder kontrollerer at våre opplysninger stemmer, uavhengig av om dere har rapportert opplysningene selv, eller om vi har fått opplysninger fra Vigo. Dere får en oppgave i april, der vi ber dere kontrollere utdanningene. Opplysninger om utdanningene deres finner dere i utdanningsoversikten på arbeidsflaten.

Dere melder fra om eventuelle feil eller mangler via arbeidsflaten, eller ved å sende en e-post til .

Det er viktig å kontrollere utdanninger

Når elever skal søke om støtte, er det viktig at alle utdanningene er registrert hos Lånekassen. Hvis ikke, vil ikke eleven finne den riktige utdanningen i søknaden.

Detaljinformasjon om utdanningen er danner grunnlag for beregning av hvor mye støtte eleven kan få. Dersom opplysningene ikke er korrekte, kan det føre til at eleven får utbetalt for mye eller for lite støtte. 

Nye utdanninger?

Dersom en offentlig videregående skole ønsker å tilby en ny utdanning, må dere sørge for at fylkeskommunen legger inn dette tilbudet i Vigo. Dersom utdanningen ikke skal være et offisielt tilbud gjennom Vigo, som for eksempel fagopplæring i skole Vg3, voksenopplæring og liknende, må dere fylle ut en søknad om støtterett på arbeidsflaten for læresteder.

Dersom dere ikke er tilknyttet Vigo, må dere sende inn en egen søknad om støtterett. Søknadsskjemaet finner dere på arbeidsflaten for lærestedene.