Praksiskandidater

Sist oppdatert: 17.04.2020
Lånekassen gir lån og stipend til teoridelen av utdanningen til praksiskandidater.
En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag som har yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev. 
Praksiskandidater:
er fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. De tar programfag innenfor det yrkesfaget de skal ta fag- eller svennebrev i.
må ta en tverrfaglig eksamen før de kan gå opp til fag- eller svenneprøve. 
Meld fra dersom en elev endrer status til praksiskandidat
Når dere klargjør søknader fra elever i voksenopplæring, kan dere velge mellom tre utdanningsopplegg: 
Voksenopplæring, studiespesialisering
Voksenopplæring, yrkesfag
Voksenopplæring, praksiskandidat
Dere skal oppgi «voksenopplæring praksiskandidat» for elever som er praksiskandidater.
Dersom du er i tvil om eleven skal gå opp til eksamen som praksiskandidat, skal du velge «voksenopplæring, yrkesfag». 
Hvis eleven endrer status til praksiskandidat i løpet av undervisningsperioden, må du gi Lånekassen beskjed om dette så raskt som mulig. Send en e-post til .
Det er viktig at Lånekassen får melding om hvilke elever som er praksiskandidater, slik at disse elevene kan få gjort om lån til stipend. 
Les mer om praksiskandidater på utdanning.no

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag som har yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev. 

Praksiskandidater:

  • er fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. De tar programfag innenfor det yrkesfaget de skal ta fag- eller svennebrev i.
  • må ta en tverrfaglig eksamen før de kan gå opp til fag- eller svenneprøve. 

Meld fra dersom en elev endrer status til praksiskandidat

Når dere klargjør søknader fra elever i voksenopplæring, kan dere velge mellom tre utdanninger:

  • Voksenopplæring, studiespesialisering
  • Voksenopplæring, yrkesfag
  • Voksenopplæring, praksiskandidat
  • Dere skal oppgi «voksenopplæring praksiskandidat» for elever som er praksiskandidater.
  • Dersom du er i tvil om eleven skal gå opp til eksamen som praksiskandidat, skal du velge «voksenopplæring, yrkesfag». 
  • Hvis eleven endrer status til praksiskandidat i løpet av undervisningsperioden, må du gi Lånekassen beskjed om dette så raskt som mulig. 

Det er viktig at Lånekassen får melding om hvilke elever som er praksiskandidater, slik at disse elevene kan få gjort om lån til stipend. 

Les mer om praksiskandidater på utdanning.no