Søke om støtterett for ny utdanning

Sist oppdatert: 20.03.2019
Hvis dere ønsker å tilby nye utdanninger som dere selv ikke har fullmakt (akkreditering) til å opprette, må dere søke om støtterett for disse.

Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som dere finner på arbeidsflaten for lærestedene. Legg ved kopi av vedtaket fra NOKUT. 

Godkjenning av ny utdanning
Hvis dere ønsker å tilby nye utdanninger som dere selv ikke har fullmakt (akkreditering) til å opprette, må dere søke om støtterett for disse. Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som dere finner på arbeidsflaten for lærestedene. Legg ved kopi av vedtaket fra NOKUT. 
Universiteter
Universitetene har fullmakt til å opprette utdanninger på alle nivåer. Registrer nye utdanninger i FS.
Vitenskapelige høyskoler
Vitenskapelige høyskoler har de samme fullmaktene som universitetene på fagområder der dere har rett til å tildele doktorgrader. 
For fagområder der dere ikke har rett til å tildele doktorgrader, må dere søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergrads- eller doktorgradsnivå.
Høyskoler
Høyskoler har fullmakt til å opprette utdanninger på bachelornivå. Dere må søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Universiteter

Universitetene har fullmakt til å opprette utdanninger på alle nivåer. Registrer nye utdanninger i FS.

Vitenskapelige høgskoler

Vitenskapelige høgskoler har de samme fullmaktene som universitetene på fagområder der dere har rett til å tildele doktorgrader. 

For fagområder der dere ikke har rett til å tildele doktorgrader, må dere søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergrads- eller doktorgradsnivå.

Høgskoler

Høgskoler har fullmakt til å opprette utdanninger på bachelornivå. Dere må søke NOKUT om godkjenning for tilbud på mastergradnivå.