Rapportere utdanninger for læresteder med FS

Sist oppdatert: 29.03.2017
Hvis dere ønsker å tilby nye utdanningsopplegg som dere selv ikke har akkreditering til å opprette, må dere søke om støtterett for disse.

Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som dere finner i arbeidsflaten for lærestedene. Legg ved kopi av vedtaket fra NOKUT.

Høyere utdanning (læresteder som bruker FS)
Hvis dere ønsker å tilby nye utdanningsopplegg som dere selv ikke har fullmakt (akkreditering) til å opprette, må dere søke om støtterett for disse. Bruk skjemaet «søknad om støtterett», som dere finner på arbeidsflaten for lærestedene. Legg ved kopi av vedtaket fra NOKUT.
Regelmessig filoverføring
Sett opp filoverføring til Lånekassen minst hver uke, gjerne hver dag, slik at vi får nødvendige opplysninger regelmessig.
Viktige felter for Lånekassen i FS
Dere må opplyse om spesielle eller avvikende forhold ved utdanningen/studieprogrammet i FS. Bruk fanen "Rapportering" til det. Avvikende forhold er
1. avvik i studieperioden (studieperiode)
2. skolepenger ved studieprogrammet (skolepenger) 
3. andre spesielle forhold ved studieprogrammet, for eksempel skjev fordeling av studiepoeng mellom undervisningsårene (merknad)
Det er viktig at dere fyller ut feltene om spesielle eller avvikende forhold hvert år. For studieprogram som skal starte kommende undervisningsår, må dere registrere opplysningene senest 31. mars.
Dersom Lånekassen ikke får opplysninger om avvikende forhold, kan det få store konsekvenser for studentene. 
Eksempel: 
Hvis skjev fordeling av studiepoeng mellom undervisningsårene ikke er registrert hos Lånekassen, kan studenten bli feil registrert med forsinkelse i utdanningen. Dette kan i verste fall føre til avslag på søknaden om støtte. 
Hvis dere ikke har registrert skolepenger for en utdanning, vil studenten ikke få utbetalt lån til skolepenger. 
Ved avvikende forhold må dere fylle ut feltene nedenfor
 
1: Studieperiode - rapporter bare avvik
I disse to feltene skal dere velge start- og sluttdato (inkludert eksamen) for alle studieprogram som avviker fra ordinært undervisningsår (august til juni). 
Dere skal altså ikke velge datoer for studieprogram som starter i august og varer til juni.
2: Skolepenger
Dere må oppgi beløpet per semester for alle studieprogram som lærestedet tar skolepenger for. 
Dere skal oppgi beløp i formatet xxxxx.xx. 
I samme felt skal dere bekrefte at lærestedet har hjemmel til å kreve skolepenger etter forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. Se forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 
3: Merknad til Lånekassen
I merknadsfeltet skal dere legge inn opplysninger om spesielle forhold ved studieprogrammet. Dette gjelder både for nye og eksisterende studieprogram. Legg inn eventuelle endringer i studienavn i merknadsfeltet. Dere må opplyse om disse forholdene:
Samarbeid med et annet lærested om et studieprogram   
Studieprogram med ulikt antall studiepoeng i undervisningsårene
Nettbasert undervisning med og uten samlinger 
Om studieprogrammet tilbys ved en filial 
Opplysninger om akkreditering av studieprogrammet når lærestedet må søke spesielt om dette  
Studieprogram som dere selv ikke har fullmakt til å opprette, og som ikke er godkjent av NOKUT 

Regelmessig filoverføring

Sett opp filoverføring til Lånekassen minst hver uke, gjerne hver dag, slik at vi får nødvendige opplysninger regelmessig.

Viktige felter for Lånekassen i FS

Dere må opplyse om spesielle eller avvikende forhold ved utdanningen/studieprogrammet i FS. Bruk fanen "Rapportering" til det. Avvikende forhold er

 1. avvik i studieperioden (studieperiode)
 2. skolepenger ved studieprogrammet (skolepenger) 
 3. andre spesielle forhold ved studieprogrammet, for eksempel skjev fordeling av studiepoeng mellom undervisningsårene (merknad)

Det er viktig at dere fyller ut feltene om spesielle eller avvikende forhold hvert år. For studieprogram som skal starte kommende undervisningsår, må dere registrere opplysningene senest 31. mars. Dersom Lånekassen ikke får opplysninger om avvikende forhold, kan det få store konsekvenser for studentene. 

Eksempel

 • Hvis skjev fordeling av studiepoeng mellom undervisningsårene ikke er registrert hos Lånekassen, kan studenten bli feil registrert med forsinkelse i utdanningen. Dette kan i verste fall føre til avslag på søknaden om støtte. 
 • Hvis dere ikke har registrert skolepenger for en utdanning, vil studenten ikke få utbetalt lån til skolepenger. 

Ved avvikende forhold må dere fylle ut feltene nedenfor 


1: Studieperiode - rapporter bare avvik

 • I disse to feltene skal dere velge start- og sluttdato (inkludert eksamen) for alle studieprogram som avviker fra ordinært undervisningsår (august til juni). 
 • Dere skal altså ikke velge datoer for studieprogram som starter i august og varer til juni.

2: Skolepenger

 • Dere må oppgi beløpet per semester for alle studieprogram som lærestedet tar skolepenger for. 
 • Dere skal oppgi beløp i formatet xxxxx.xx. 
 • I samme felt skal dere bekrefte at lærestedet har hjemmel til å kreve skolepenger etter forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. Se forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler

3: Merknad

I merknadsfeltet skal dere legge inn opplysninger om spesielle forhold ved studieprogrammet. Dette gjelder både for nye og eksisterende studieprogram. Legg inn eventuelle endringer i studienavn i merknadsfeltet. Dere må opplyse om disse forholdene:

 • Samarbeid med et annet lærested om et studieprogram  
 • Studieprogram med ulikt antall studiepoeng i undervisningsårene
 • Nettbasert undervisning med og uten samlinger
 • Om studieprogrammet tilbys ved en filial
 • Opplysninger om akkreditering av studieprogrammet når lærestedet må søke spesielt om dette  
 • Studieprogram som dere selv ikke har fullmakt til å opprette, og som ikke er godkjent av NOKUT