Foreldrestipend til kvotestudenter

Sist oppdatert: 29.03.2017
Kvotestudenter som får barn mens de går på et kvoteprogram, kan få foreldrestipend.