Ettergivelse av gjelden

Sist oppdatert: 29.03.2017
Kvotestudenter kan søke om ettergivelse av gjelden når de har bodd i hjemlandet i minst ett år, og fortsatt er bosatt der.