Kvotestudenter

Sist oppdatert: 26.10.2017
Universitetene og høgskolene i Norge har fram til og med undervisningsåret 2015-2016 tatt opp studenter fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia til spesielle utdanningsprogram (kvoteordningen).

Målsettingen med ordningen har vært å bidra til kompetansebygging i kvotestudentenes hjemland. Les mer om kvoteordningen.

Det er vedtatt at kvoteordningen gradvis skal avvikles fra undervisningsåret 2016-2017. Universitetene og høgskolene kan derfor ikke ta opp nye studenter gjennom kvoteordningen heretter. Men studenter som allerede er i gang med en utdanning gjennom kvoteordningen, vil få anledning til å fullføre denne på vanlig måte med støtte fra Lånekassen (se rundskriv F-03-15).

Særskilt oppfølging

Lærestedene som er med i ordningen, har forpliktet seg til en særskilt oppfølging av kvotestudentene (se rundskriv F-04-14 fra Kunnskapsdepartementet). Lærestedene har dermed et særskilt informasjonsansvar overfor kvotestudentene når det gjelder ordningene til Lånekassen.

Oppgaver på arbeidsflaten for lærestedene

Lærestedene må bekrefte at studenten har opptak i kvoteordningen før søknaden om utdanningsstøtte blir behandlet av Lånekassen. 
I tillegg må lærestedene bekrefte gyldig frammøte for kvotestudentene før støtte blir utbetalt. Frammøte må bekreftes også for kvotestudenter som er på feltarbeid eller delstudier. Frammøte må rapporteres for hvert semester kvotestudenten søker om støtte. Les mer om kvotestudenter på arbeidsflaten for lærestedene.

Lærestedene må bekrefte at studenten har opptak i kvoteordningen før søknaden om utdanningsstøtte kan bli behandlet av Lånekassen. 

I tillegg må lærestedene bekrefte at kvotestudenten har møtt til undervisning før støtten kan bli utbetalt. Frammøte må bekreftes også for kvotestudenter som er på feltarbeid eller delstudier. Frammøte må rapporteres for hvert semester kvotestudenten søker om støtte. Les mer om kvotestudenter på arbeidsflaten for lærestedene.

Les mer

Informasjonsskriv 

Skjema