Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet

Sist oppdatert: 25.06.2018
Læresteder som bruker det studieadministrative systemet FS, skal rapportere forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet til Lånekassen.

Studenter kan få støtte til delstudier i utlandet (utveksling) på deltid, fra og med undervisningsåret 2018-2019. Utdanningen må være en del av en høyere utdanning eller fagskoleutdanning de har påbegynt i Norge. Støtten blir beregnet ut fra studentens studiebelastning i delstudieperioden. 

Slik henter vi inn opplysninger fra FS

Når studentene søker om støtte til delstudier ved et lærested i utlandet, gjør vi et oppslag i databasen hos FS. Her henter vi i hovedsak den samme informasjonen som vi tidligere fikk via D-skjemaet. Du må derfor gjøre den samme vurderingen som tidligere når du legger inn forhåndsgodkjenningen i FS.

Delstudier i utlandet
Læresteder som bruker det studieadministrative systemet FS, skal  rapportere forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet til Lånekassen. 
Slik henter vi inn opplysninger fra FS
Når studentene søker om støtte til delstudier ved et lærested i utlandet, gjør vi et oppslag i databasen hos FS. Her henter vi i hovedsak den samme informasjonen som vi tidligere fikk via D-skjemaet. Dere må derfor gjøre den samme vurderingen som tidligere når dere legger inn forhåndsgodkjenningen i FS.
Praksisopphold eller feltarbeid
Når studenten skal ha praksisopphold eller feltarbeid, må dere legge inn dette under «oppholdstype». Dersom studenten tar studiepoeng som en del av praksisoppholdet eller feltarbeidet, legger dere inn riktig antall studiepoeng i feltet «omfang Lånekassen». Dersom studenten ikke tar studiepoeng, legger dere inn 0.
Dersom studenten ikke er tilknyttet et utenlandsk lærested, må dere legge inn landkode under «eksternt sted».
Kombinasjon av praksis/feltarbeid og studium
Ved kombinasjon av praksis/feltarbeid og studium, legg inn dette:
I feltet «omfang Lånekassen» legger du inn antall studiepoeng for studiet.
I feltet «oppholdstype» legger du inn praksis/feltarbeid.
Skolepenger til lærestedet i utlandet
Dersom studentene betaler skolepenger til lærestedet i utlandet, må det utenlandske lærestedet dokumentere dette. Studentene kan laste opp dokumentasjonen når de sender søknad om støtte, eller fra Dine sider. De kan også sende det per post.
Hjelp oss med å gi riktig informasjon til studentene
Vi håper dere kan hjelpe oss med å informere studentene om at vi henter denne informasjonen elektronisk, og at de må ha en forhåndsgodkjenning før de søker om støtte fra Lånekassen.

Praksisopphold eller feltarbeid

  • Når studenten skal ha praksisopphold eller feltarbeid, må du legge inn dette under «oppholdstype». 
  • Dersom studenten tar studiepoeng som en del av praksisoppholdet eller feltarbeidet, legger du inn riktig antall studiepoeng i feltet «omfang Lånekassen». 
  • Dersom studenten ikke tar studiepoeng, legger du inn 0. 
  • Dersom studenten ikke er tilknyttet et utenlandsk lærested, må du legge inn landkode under «eksternt sted».

Kombinasjon av praksis/feltarbeid og studium

Ved kombinasjon av praksis/feltarbeid og studium, legg inn dette:

  • I feltet «omfang Lånekassen» legger du inn antall studiepoeng for studiet.
  • I feltet «oppholdstype» legger du inn praksis/feltarbeid.

Skolepenger til lærestedet i utlandet

Dersom studentene betaler skolepenger til lærestedet i utlandet, må det utenlandske lærestedet dokumentere dette. Studentene kan laste opp dokumentasjonen når de sender søknad om støtte, eller fra Dine sider. De kan også sende det per post.

Hjelp oss med å gi riktig informasjon til studentene

Vi håper lærestedene kan hjelpe oss med å informere studentene om at vi henter denne informasjonen elektronisk, og at de må ha en forhåndsgodkjenning før de søker om støtte fra Lånekassen.