Rettled studenter om stipend og lån

Sist oppdatert: 20.04.2020
Alle læresteder skal bidra til å informere elever og studenter om Lånekassens ordninger.

våre nettsider for universitets- og høyskoleutdanning finner du informasjon som vil være nyttig når du skal rettlede studenter om våre ordninger.

Vi har også laget en egen side med informasjonsmateriell rettet mot studenter.

Du kan lese mer om lærestedenes veiledningsplikt i Kunnskapsdepartementets rundskriv.