Omvalgselever

Sist oppdatert: 07.03.2017
Elever i videregående opplæring som foretar omvalg som utvider retten til videregående opplæring, har rett til fulltidsstøtte, selv om de har fritak for fag de har bestått tidligere.
  • Omvalg betyr at eleven velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det han/hun har begynt på. 
  • Omvalg som utvider retten til videregående opplæring, kan bare gjøres én gang, og for å ha rett til omvalg må eleven ha ungdomsrett. 

Les mer om omvalg på vilbli.no

Dersom eleven har krysset av for deltid

I nettsøknaden får eleven spørsmål om han/hun tar utdanningen på fulltid eller deltid. Hvis en omvalgselev har krysset av for deltid, oppgir dere full studiebelastning i arbeidsflaten. Fulltid for elever på studiespesialisering er 840 årstimer, mens det for yrkesfag er 980 årstimer.

Ikke meld inn redusert studiebelastning

Dere skal ikke melde inn redusert studiebelastning for omvalgselever, selv om de får fritak for fag som de har bestått tidligere.

Bytte av utdanningsprogram for andre gang

Elever som bytter utdanningsprogram for andre gang, kommer ikke inn under bestemmelsen om omvalg i § 3-1 i opplæringsloven, selv om de har ungdomsrett. Disse elevene har ikke rett til fulltidsstøtte dersom de får fritak for fag de har bestått tidligere. Elever som bytter utdanningsprogram for andre gang, skal ha støtte ut fra reell studiebelastning.

Elever med fullføringsrett

Elever med fullføringsrett kommer heller ikke inn under bestemmelsen om omvalg i § 3-1. De har ikke rett til full støtte ved redusert studiebelastning på grunn av omvalg, men skal ha støtte ut fra reell studiebelastning.