Nye utstyrsstipendssatser for elever i videregående opplæring

Sist oppdatert: 23.04.2020
Fra og med studieåret 2020-2021 innføres fire nye satser for utstyrsstipend for elever i videregående opplæring. I tillegg skal satsene for utstyrsstipend tildeles etter programområde, i stedet for utdanningsområde.  

Hvor mye utstyrsstipend eleven får, avhenger av hvilket programområde hun tar. De nye utstyrsstipendsatsene er på henholdsvis 1 071 kr, 1 611 kr, 2 597 kr og 4 412 kr. Forskrift om utdanningsstøtte, § 50 regulerer hvilken utstyrsstipendsats elever ved ulike utdanningsprogram og programområder har krav på.

 

Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring

Samtidig som utstyrsstipendssatsene endres, endres tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Endringen skjer ved de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Enkelte utdanningsprogram byttes ut, noen kommer til, noen bytter navn, og enkelte programområder skifter utdanningsprogram. Tilbudsstrukturen utvides dermed fra 13 til 15 utdanningsprogram.

På vilbli.no finner du oversikten over utdanningsprogram for studieåret 2020-2021.

Gradvis innfasing

Den nye strukturen fases gradvis inn. Fra og med studieåret 2020-2021 følger Vg1 ny tilbudsstruktur. Vg2 og Vg3 følger gammel tilbudsstruktur for videregående opplæring. Elever som startet Vg1 i 2019/2020 skal fullføre opplæringen sin i den gamle tilbudsstrukturen.

Alle elever, uavhengig av om de tilhører ny, eller gammel tilbudsstruktur, har rett til utstyrsstipend etter nye satser.

Søke om utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Eleven må fylle ut søknadsskjema på Dine sider etter at hun har fått tilbud om skoleplass, og takket ja i Vigo.

Disse får ikke utstyrsstipend

Hvis eleven tar en utdanning som ikke er godkjent for lån og stipend i Lånekassen, får hun ikke utstyrsstipend. Eleven må også oppfylle de andre kravene for rett til lån og stipend.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend.