Klargjøring av søknader for voksne elever

Sist oppdatert: 14.05.2020
Inntil videre vil det ikke være mulig for lærestedene å velge utdanningene for voksenopplæring i klargjøringssaken i arbeidsflaten for lærestedene.

Elever som skal ta voksenopplæring i studieåret 2020-2021 må vente med å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Dette skyldes tekniske utfordringer i forbindelse med den nye tilbudsstrukturen i videregående skole.

At søknaden for de ulike utdanningene innenfor voksenopplæring ennå ikke er åpnet for studieåret 2020-2021, gir utslag på én av to måter: 

1. Lærestedet vil ikke være søkbart/synlig i søknaden om lån og stipend dersom skolen kun tilbyr godkjente utdanninger for voksenopplæring.

2. Lærestedet vil være søkbart/synlig i søknaden om lån og stipend dersom skolen tilbyr andre utdanninger i tillegg til voksenopplæring som er godkjent i Lånekassen. Elever som ikke tar voksenopplæring kan søke om lån og stipend til utdanninger de har opptak til. Det er kun utdanningene som gjelder voksenopplæring som ikke vil være synlige. 

Hvis eleven velger feil utdanning i søknaden

Lånekassen opplever at enkelte elever som skal gå voksenopplæring, velger andre utdanninger i søknaden, sannsynligvis på grunn av at utdanninger for voksenopplæring ikke er tilgjengelig i søknaden.

Når eleven har valgt en annen utdanning får dere likevel en oppgave i arbeidsflaten om å klargjøre søknaden, selv om eleven har valgt feil utdanning. 

Vi ber om at dere ikke behandler klargjøringssaker for voksne elever i arbeidsflaten før vi gir beskjed. Dette gjelder søknader for studieåret 2020-2021. Lånekassen vil sende dere en e-post når elevene kan søke om lån og stipend til voksenopplæring for studieåret 2020-2021, og det er klart for at dere kan sende inn søknader for voksne elever. 

Hva gjør dere med søknader som allerede ligger i arbeidsflaten?

La søknaden ligge ubehandlet fram til dere får beskjed fra Lånekassen om at det igjen er mulig å søke om lån og stipend for elever som skal ta voksenopplæring i studieåret 2020-2021.

Hvis dere får en påminnelse fra Lånekassen om ubehandlede oppgaver

Se bort fra denne påminnelsen om oppgaver som omfatter voksenopplæring fram til vi har åpnet søknaden. 

Se bort fra denne påminnelsen om oppgaver som omfatter voksenopplæring fram til vi har åpnet søknaden. Klargjøring av søknader for voksne elever 
Inntil videre vil det ikke være mulig for lærestedene å velge utdanningene for voksenopplæring i klargjøringssaken i arbeidsflaten.
Elever som skal ta voksenopplæring studieåret 2020-2021 må vente med å søke om lån og stipend fra Lånekassen. 
Dette skyldes tekniske utfordringer i forbindelse med den nye tilbudsstrukturen i videregående skole.
At søknaden for de ulike utdanningene innenfor voksenopplæring ennå ikke er åpnet for studieåret 2020-2021, gir utslag på én av to måter: 
1. Lærestedet vil ikke være søkbart/synlig i søknaden om lån og stipend dersom skolen kun tilbyr godkjente utdanninger for voksenopplæring. 
2. Lærestedet vil være søkbart/synlig i søknaden om lån og stipend dersom skolen tilbyr andre utdanninger i tillegg til voksenopplæring som er godkjent i Lånekassen. Elever som ikke tar voksenopplæring kan søke om lån og stipend til utdanninger de har opptak til. Det er kun utdanningene som gjelder voksenopplæring som ikke vil være synlige. 
Hvis eleven velger feil utdanning i søknaden
Lånekassen opplever at enkelte elever som skal gå voksenopplæring, velger andre utdanninger i søknaden, sannsynligvis på grunn av at utdanninger for voksenopplæring ikke er tilgjengelig i søknaden. Når eleven har valgt en annen utdanning får dere likevel en oppgave i arbeidsflaten om å klargjøre søknaden, selv om eleven har valgt feil utdanning. 
Vi ber om at dere ikke behandler klargjøringssaker for voksne elever i arbeidsflaten før vi gir beskjed. Lånekassen vil sende dere en e-post når elevene kan søke om lån og stipend til voksenopplæring for studieåret 2020-2021, og det er klart for at dere kan sende inn søknader for voksne elever. 
Hva gjør dere med søknader som allerede ligger i arbeidsflaten? 
La søknaden ligge ubehandlet fram til dere får beskjed fra Lånekassen om at det igjen er mulig å søke om lån og stipend for elever som skal ta voksenopplæring i studieåret 2020-2021.
Hvis dere får en påminnelse fra Lånekassen om ubehandlede oppgaver 
Se bort fra denne påminnelsen om oppgaver som omfatter voksenopplæring fram til vi har åpnet søknaden.