Flyktningstipend kan bli gjort om til lån

Sist oppdatert: 13.08.2019
I juli 2019 har vi begynt å gjøre om lån til stipend for 2018, og da kan også flyktningstipend for enkelte elever bli gjort om til lån.

Flyktningstipendet for elever uten ungdomsrett kan bli gjort om til lån, dersom eleven har inntekt, formue eller trygd over grensene. Dette kalles behovsprøving.

Flyktningstipendet for disse elevene blir behovsprøvd på samme måte som for studenter i høyere utdanning. Det vil si at hele eller deler av flyktningstipendet kan bli gjort om til lån hvis eleven har hatt inntekt, formue eller trygd over grensene. 
Flyktningstipendet blir ikke behovsprøvd for elever med ungdomsrett.
Omgjøring for 2018 skjer mellom juni og oktober 2019 
Omgjøring for utdanning som er fullført i 2018, foregår i perioden juli – oktober 2019.
Omgjøring for utdanning som er fullført i 2019, foregår i 2020. 
Vi sender vedtak til elevene på Dine sider
Lånekassen sender et vedtak til elever med informasjon om at vi har innhentet opplysninger om inntekt, formue eller trygd. Vi innhenter disse opplysningene fra skatteetaten. 
Dersom vi gjør om flyktningstipend til lån, får elevene et eget vedtak om det. 
Les mer om flyktningstipend.
Les mer om omgjøring for 2018.

Flyktningstipendet for disse elevene blir behovsprøvd på samme måte som for studenter i høyere utdanning. Det vil si at hele eller deler av flyktningstipendet kan bli gjort om til lån hvis eleven har hatt inntekt, formue eller trygd over grensene. 

Flyktningstipendet blir ikke behovsprøvd for elever med ungdomsrett.

Omgjøring for 2018 skjer mellom juni og oktober 2019 

 

  • Omgjøring for utdanning som er fullført i 2018, foregår i perioden juli – oktober 2019.
  • Omgjøring for utdanning som er fullført i 2019, foregår i 2020. 

Vi sender vedtak til elevene på Dine sider

 

  • Lånekassen sender et vedtak til elever med informasjon om at vi har innhentet opplysninger om inntekt, formue eller trygd. Vi innhenter disse opplysningene fra skatteetaten. 
  • Dersom vi gjør om flyktningstipend til lån, får elevene et eget vedtak om det. 

Les mer om flyktningstipend.

Les mer om omgjøring for 2018.