Mer om endringer i Lånekassens regler for 2018–2019

Sist oppdatert: 20.04.2018
Kunnskapsdepartementet har fastsatt Lånekassens forskrift om tildeling av støtte for neste undervisningsår.

Her finner du en oversikt over de viktigste regelendringene. Nedenfor kan du lese mer om endringer for ulike utdanninger. 

For læresteder som tilbyr grunnskoleutdanning

Fra og med undervisningsåret 2018–2019 kan Lånekassen gi støtte til elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd. Dette er elever som har fullført grunnskolen, og har ungdomsrett, men som trenger mer grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre videregående opplæring. Disse elevene får støtte etter andre del i Lånekassens forskrifter.

Læresteder som tilbyr / skal tilby grunnskoleopplæring for denne gruppen, må sende om dette. 

For læresteder med elever som har ungdomsrett

Elever med ungdomsrett skal ha full støtte, uavhengig av studiebelastning
Elever som har ungdomsrett har rett til full støtte til videregående opplæring, selv om de tar utdanning på deltid. Dette gjelder også for søkere som har mindre enn 50 prosent studiebelastning, altså elever som tidligere ikke hadde rett til støtte. 
Det er fortsatt et krav om fulltidsutdanning for elever med ungdomsrett som skal ta videregående opplæring i utlandet.
Ny beregning av reisestipend
Når vi vurderer om elever har rett til reisestipend, skal vi fra og med 2018–2019 bruke avstanden mellom foreldrenes folkeregistrerte adresse og adressen til lærestedet. Dette er samme metode som vi bruker når vi beregner bostipend  . Reisestipend blir regnet ut etter faste kilometersatser. 
Les mer om satser for reisestipend og hvordan vi beregner det.
Mindre andel stipend i reisetilskuddet for elever som tar videregående utdanning i utlandet
Fra og med 2018–2019 får elever som tar videregående utdanning i utlandet 65 prosent av reisestøtten som lån, og 35 prosent som stipend. Her finner dere mer informasjon om støtte til elever i videregående opplæring i land utenfor Norden.   
For fagskoler, universiteter og høgskoler (lamell)

Elever med ungdomsrett skal ha full støtte, uavhengig av studiebelastning

Elever som har ungdomsrett har rett til full støtte til videregående opplæring, selv om de tar utdanning på deltid. Dette gjelder også for søkere som har mindre enn 50 prosent studiebelastning, altså elever som tidligere ikke hadde rett til støtte. 

Det er fortsatt et krav om fulltidsutdanning for elever med ungdomsrett som skal ta videregående opplæring i utlandet.

Ny beregning av reisestipend

Når vi vurderer om elever har rett til reisestipend, skal vi fra og med 2018–2019 bruke avstanden mellom foreldrenes folkeregistrerte adresse og adressen til lærestedet. Dette er samme metode som vi bruker når vi beregner bostipend. Reisestipend blir regnet ut etter faste kilometersatser. 

Les mer om satser for reisestipend og hvordan vi beregner det.

Mindre andel stipend i reisetilskuddet for elever som tar videregående utdanning i utlandet

Fra og med 2018–2019 får elever som tar videregående utdanning i utlandet 65 prosent av reisestøtten som lån, og 35 prosent som stipend. Her finner dere mer informasjon om støtte til elever i videregående opplæring i land utenfor Norden.   

For fagskoler, universiteter og høgskoler

Nå kan studenter få støtte til delstudier i utlandet på deltid


Studenter kan få støtte til delstudier i utlandet (utveksling) på deltid. Utdanningen må være en del av en høyere utdanning eller fagskoleutdanning de har påbegynt i Norge. Støtten blir beregnet ut fra studentens studiebelastning i delstudieperioden. 
Opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte fortsetter
Studentene vil våren 2019 få utvidet støtteperioden med ytterligere én uke i den fireårige opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte. Det vil si at de får 10 måneder pluss tre uker med studiestøtte. I 2020 skjer opptrappingen med den fjerde uken med studiestøtte.
Ikke alle får 11 måneder med studiestøtte
Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret. 
For å ha rett til den ekstra utbetalingen må man studere i en periode på minst fire måneder og maks fem måneder i perioden: 
o 16. januar til 15. juli for utdanninger i Norge
o 16. januar til 15. august for utdanninger i utlandet
Her kan du lese mer om opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte. 
Studenter kan få støtte til delstudier i utlandet (utveksling) på deltid. Utdanningen må være en del av en høyere utdanning eller fagskoleutdanning de har påbegynt i Norge. Støtten blir beregnet ut fra studentens studiebelastning i delstudieperioden. 

Studenter kan få støtte til delstudier i utlandet (utveksling) på deltid. Utdanningen må være en del av en høyere utdanning eller fagskoleutdanning de har påbegynt i Norge. Støtten blir beregnet ut fra studentens studiebelastning i delstudieperioden. 


Studenter kan få støtte til delstudier i utlandet (utveksling) på deltid. Utdanningen må være en del av en høyere utdanning eller fagskoleutdanning de har påbegynt i Norge. Støtten blir beregnet ut fra studentens studiebelastning i delstudieperioden. 

Opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte fortsetter

Studentene vil våren 2019 få utvidet støtteperioden med ytterligere én uke i den fireårige opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte. Det vil si at de får 10 måneder pluss tre uker med studiestøtte. I 2020 skjer opptrappingen med den fjerde uken med studiestøtte.

Ikke alle får 11 måneder med studiestøtte

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret. 

For å ha rett til den ekstra utbetalingen må man studere i en periode på minst fire måneder og maks fem måneder i perioden: 

  • 16. januar til 15. juli for utdanninger i Norge
  • 16. januar til 15. august for utdanninger i utlandet

Her kan du lese mer om opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte.