Endring i regler om studiebelastning

Sist oppdatert: 27.04.2020
Fra og med studieåret 2020-2021 vil det ikke lenger være et krav at deltidsstudenter må ta minst 50 prosent av fulltidsutdanningen for å ha rett til lån og stipend.

Søkere som tar utdanning i Norge, vil fra høstsemesteret 2020 kunne få lån og stipend ut fra den reelle studiebelastningen som de har. Studerer deltidsstudenten for eksempel 40 prosent av en fulltidsutdanning, har han, etter nytt regelverk, rett til 40 prosent av beløpet en heltidsstudent får.

Kravet om minst 50 prosent studiebelastning fjernes, det samme gjør dagens regel som sier at deltidsstudenten får enten 50, 67 eller 75 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får. 

Hvem omfattes av regelendringen

Regelendringen gjelder de som mottar lån og stipend etter forskriftens del 3.

Dette gjelder for eksempel: 

  • Elever i videregående skole uten ungdomsrett
  • Universitets- og høyskolestudenter
  • Fagskolestudenter 

Utdanning i utlandet må være på fulltid uansett utdanningsnivå. Elever ved videregående skole som har ungdomsrett får ikke mindre lån og stipend selv om de går på skolen på deltid. 

Livslang læring

Regelendringen innføres fordi regjeringen ønsker å stimulere flere til å ta ansvar for egen læring gjennom hele livet, slik at det blir mer vanlig med påfyll av kompetanse når det trengs. Det skal bli enklere å få finansiering av livsopphold under utdanning samtidig som man er i jobb. 

Endring i regler om studiebelastning
Fra og med studieåret 2020-2021 vil det ikke lenger være et krav at deltidsstudenter må ta minst 50 prosent av fulltidsutdanningen for å ha rett til lån og stipend.
Søkere som tar utdanning i Norge, vil fra høstsemesteret 2020 kunne få lån og stipend ut fra den reelle studiebelastningen som de har . Studerer deltidsstudenten for eksempel 40 prosent av fulltidsutdanning, har han, etter nytt regelverk, rett til 40 prosent av beløpet en heltidsstudent får.
Kravet om minst 50 prosent studiebelastning fjernes, det samme gjør dagens regel som sier at deltidsstudenten får enten 50, 67 eller 75 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får. 
Hvem omfattes av regelendringen
Regelendringen gjelder de som mottar lån og stipend etter forskriftens del 3.
Dette gjelder for eksempel:  
  
Videregående-elever uten ungdomsrett
Universitets- og høyskolestudenter
Fagskolestudenter 
Utdanning i utlandet må være på fulltid uansett utdanningsnivå. Elever ved videregående skole som har ungdomsrett får ikke mindre lån og stipend selv om de går på skolen på deltid. 
Livslang læring
Regelendringen innføres fordi regjeringen ønsker å stimulere flere til å ta ansvar for egen læring gjennom hele livet, slik at det blir mer vanlig med påfyll av kompetanse når det trengs. Det skal bli enklere å få finansiering av livsopphold under utdanning samtidig som man er i jobb.