Har en elev/student fått regning fra oss?

Sist oppdatert: 17.02.2017
Elever/studenter som ikke får stipend og lån fra oss, må betale på lånet sitt. Lånet er bare rente- og avdragsfritt så lenge eleven/studenten får støtte.

Hvis elever/studenter tidligere har fått lån og stipend fra Lånekassen, men ikke lenger får det, må de betale på lånet sitt. Dette gjelder også selv om de fortsatt er i utdanning.

Det kan være ulike årsaker til at eleven/studenten har fått regning fra Lånekassen.