For elever på videregående

Sist oppdatert: 23.08.2018
Elever kan få stipend fra Lånekassen.

Alle elever i videregående opplæring kan få utstyrsstipend, noen elever får bostipend, og noen får grunnstipend. Er du over 18 år og borteboer, kan du søke om lån. Du sender bare én søknad, så sjekker vi automatisk hva du har rett til.

Still spørsmål og få nyttig informasjon på www.facebook.com/lanekassen.vgs/

Så mye stipend kan du få

Utstyrsstipend til alle elever

Når du starter på videregående, kan du få utstyrsstipend, men du må søke om det.

Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke utgifter til skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1032 kroner, 2285 kroner eller 3818 kroner per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar.

Les mer om utstyrsstipend.

Bostipend til elever som bor borte

Må du bo borte fra foreldrene dine, kan du ha rett til bostipend på inntil 4437 kroner per måned. Les mer om bostipend.

Grunnstipend til elever i familier med svak økonomi

Grunnstipendet avhenger av økonomien til foreldrene dine og er på enten 1074 kroner, 2147 kroner eller 3224 kroner per måned.

Les mer om grunnstipend.

Se hvor mye stipend du kan få

Søk om stipend når du har skoleplass

Du kan søke om støtte fra Lånekassen for neste skoleår dersom

  • du har fått skoleplass
  • og har takket ja til plassen

Elever som får skoleplass, kan søke i juli. Står du på venteliste, kan du først søke i august.

Les mer om hvordan du søker om stipend og når du får pengene

Slik får du pengene

Du får svar på søknaden på Dine sider. Er du over 18 år, signerer du avtalen selv. Er du under 18 år, må en forelder signere avtalen for deg.

Får du lån til skolepenger, kommer avtalen i posten, og du og en forelder må signere sammen.

Slik signerer foreldre til elever under 18 år

Foreldre/verge skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år. Vi trenger bare signatur fra én av foreldrene. Les mer om foreldresignering på lanekassen.no. Elever over 18 år signerer avtalen selv.

Til rådgivere

Illustrasjoner du kan bruke i rådgivningstimer

Disse illustrasjonene kan du bruke i rettledning om Lånekassen:

Bilder til skjermer på skolen

Filmer til sosiale medier og skolens nettside

Elever får informasjon på Facebook om Lånekassen

Elevene kan få nyttig informasjon og svar på spørsmål fra Lånekassen på www.facebook.com/lanekassen.vgs/