For elever på videregående

Sist oppdatert: 20.04.2020
Elever kan få stipend fra Lånekassen.

Alle elever i videregående opplæring kan få utstyrsstipend, noen elever får borteboerstipend, og noen får inntektsavhengig stipend. Er du over 18 år og borteboer, kan du søke om lån.

Så mye stipend kan du få

Utstyrsstipend til alle elever

Når du starter på videregående, kan du få utstyrsstipend, men du må søke om det.

Utstyrsstipendet er ment å bidra til å dekke utgifter til skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1 071 kroner, 1 611 kroner, 2 597 kroner eller 4 412 kroner per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram/programområde du tar.

Les mer om utstyrsstipend.

Borteboerstipend til elever

Må du bo borte fra foreldrene dine, kan du ha rett til borteboerstipend på inntil 4 603 kroner per måned. Les mer om borteboerstipend.

Inntektsavhengig stipend til elever i familier med svak økonomi

Inntektsavhengig stipend vurderes opp mot økonomien til foreldrene dine og er på enten 1 114 kroner, 2 228 kroner eller 3 344 kroner per måned.

Les mer om inntektsavhengig stipend.

Les mer om hvor mye stipend du kan få

Søk om stipend når du har skoleplass

Du kan søke om lån og stipend fra Lånekassen for neste studieår dersom

  • du har fått skoleplass
  • og har takket ja til plassen

Elever som får skoleplass, kan søke i juli. Står du på venteliste, kan du først søke i august.

Les mer om hvordan du søker om stipend og når du får pengene

Slik får du pengene

Du får svar på søknaden på Dine sider. Er du over 18 år, signerer du avtalen selv. Er du under 18 år, må en forelder signere avtalen for deg.

Får du lån til skolepenger, kommer avtalen i posten, og du og en forelder må signere sammen.

Slik signerer foreldre til elever under 18 år

Foreldre/verge skal signere avtalen om lån og stipend til elever under 18 år. Vi trenger bare signatur fra én av foreldrene. Les mer om foreldresignering på lanekassen.no. Elever over 18 år signerer avtalen selv.