For studenter

Sist oppdatert: 18.06.2020
Søk om stipend og lån fra Lånekassen.

Det er lurt å søke tidlig om lån og stipend, slik at får du penger til studiestart.

Gå til søknaden

Få informasjon på Facebook

Så mye lån og stipend kan du få

Du kan få inntil 11 229 kroner i basislån per måned i studieåret 2020–2021.Inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend.

Slik skjer omgjøring av lån til stipend

All utdanningsstøtte fra Lånekassen utbetales som et lån, men inntil 40 prosent av basislånet kan bli gjort om til stipend.

Les mer om hvordan omgjøring fungerer.

11 måneder med utdanningsstøtte per studieår

En søker som tar universitets- og høyskoleutdanning og fagskoleutdanning, har rett til lån og stipend i 11 måneder per studieår når visse vilkår er oppfylt. Vilkårene finner du forskrift om utdanningsstøtte § 72.

Studerer du bare i høstsemesteret, får du ikke den ekstra utbetalingen. Studerer du om våren, får du den ekstra utbetalingen.

Deltidsstudenter og elever får lån og stipend i 10 måneder.

Utbetalingsplan for studenter

Utbetalingsplanen gjelder studenter ved universitet og høgskole, folkehøgskole, fagskole, bibelskole, kunstskole, elever i videregående opplæring uten ungdomsrett og grunnskole (elever uten ungdomsrett).

Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele høst- eller vårsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basislån.

Utbetalinger høst Fullt stipend og lån
15. august 22 458 kr
15. september 8 422 kr 
15. oktober 8 422 kr 
15. november 8 422 kr 
15. desember 8 422 kr 
Sum for hele semesteret 56 146 kr
Utbetalinger vår Fullt stipend og lån
15. januar 22 458 kr
15. februar 8 422 kr
15. mars 8 422 kr
15. april 8 422 kr
15. mai 8 422 kr
15. juni 11 229 kr
Sum for hele semesteret 67 375 kr

Utbetalingen i juni gjelder ikke:

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får utdanningsstøtte om sommeren etter andre ordninger