For studenter

Sist oppdatert: 13.02.2018
Informasjon om stipend og lån til studenter.

Nå kan studenter søke om stipend og lån

Skal du fortsette å studere til høsten? Nå kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen dersom du har studieplass.

Til søknaden om stipend og lån til høyere og annen utdanning.

Nå starter opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder for fulltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Opptrappingen skal skje over 4 år, fra 2017 til 2020. For våren 2018 trappes derfor støtten opp med 2 uker. Den ene uken får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018.

Les mer om 11 måneder med studiestøtte