For studenter

Sist oppdatert: 16.05.2019
Søk om stipend og lån fra Lånekassen.

Det er lurt å søke tidlig om lån og stipend, slik at får du penger til studiestart.

Gå til søknaden

Få informasjon på Facebook

Så mye støtte kan du få

Du kan få inntil 11 020 kroner i basisstøtte per måned i undervisningsåret 2019–2020. Støtten utbetales som et lån, men inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend.

Fulltidsstudenter i høyere utdanning og på fagskole får utbetalt støtte til fire ekstra uker i juni 2020, som en del av opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte. Én av de fire ukene får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2020.

Slik skjer omgjøring av lån til stipend

All støtte fra Lånekassen utbetales som et lån, men inntil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend.

Les mer om hvordan omgjøring fungerer.

Opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte fortsetter

I undervisningsåret 2019–2020 fullføres opptrappingen fra 10 til 11 måneder med støtte for studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Det betyr at du i 2019–2020 får studiestøtte for 11 måneder, under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2020.

Deltidsstudenter og elever får ikke utvidet støtteperioden

Opptrappingen til 11 måneder med støtte gjelder bare for fulltidsstudenter som tar høyere utdanning, og for studenter på fagskole.

Studerer du bare i høstsemesteret, får du heller ikke den ekstra utbetalingen. Studerer du om våren, får du den ekstra utbetalingen.

Les mer om 11 måneder med studiestøtte.