Utført oppgave - eksamensdata

Sist oppdatert: 21.04.2020
Enkelte læresteder får en oppgave på arbeidsflaten når det er på tide å rapportere eksamensdata/resultater.

Dette skjer når dere har sendt eksamensdata til Lånekassen

  • Når dere har sendt eksamensdata til Lånekassen, må dere åpne oppgaven i oppgavelisten, og trykke på knappen «Utført».
  • Etter at dere trykker på knappen «Utført», vil oppgaven forsvinne fra oppgavelisten.
  • Hvis dere ikke trykker på «Utført», vil vi sende dere ukentlige påminnelser på e-post om at dere har uløste oppgaver på arbeidsflaten.
  • Dersom dere allerede har rapportert eksamensdata på det tidspunktet vi sender oppgaven, kan dere bare trykke «Utført».

Hvorfor dere må bekrefte at dere har sendt eksamensdata

Lærestedene rapporterer via ulike systemer. Det er ikke alle systemer som kommuniserer med hverandre, og derfor registreres det ikke automatisk på arbeidsflaten når dere har sendt inn eksamensdata. Derfor må dere manuelt bekrefte at dere har sendt eksamensdata til oss ved å trykke på knappen «Utført».