Administratorrollen

Sist oppdatert: 21.04.2020
Lærestedet skal selv administrere tilgangen til sitt område i arbeidsflaten. Alle læresteder og fylker utpeker en person som skal være administrator av tilgangen til arbeidsflaten.

Administratoren har disse oppgavene

  • å være kontaktperson mellom lærestedet og Lånekassen når det gjelder arbeidsflaten.
  • administrere lærestedets tilgang til arbeidsflaten. Dette innebærer å opprette nye brukere, endre brukerinformasjon, slette brukere og å gi opplæring. Med bruker mener vi en person ved lærestedet som skal utføre oppgaver på arbeidsflaten.
  • å sørge for at det bare er de som behøver tilgang til arbeidsflaten, som har dette. Hvis en bruker slutter på lærestedet, er det administratorens ansvar å fjerne brukertilgangen til arbeidsflaten.
  • å sørge for at brukerne bare har tilgang til de områdene på arbeidsflaten som de har behov for.
  • å melde fra til Lånekassen dersom lærestedet bytter administrator.

Dere finner mer informasjon om administratorens oppgaver på arbeidsflaten, under menyen "Om arbeidsflaten" og "For administratoren".