Rapportere avbrudd

Sist oppdatert: 21.04.2020
Meld fra til Lånekassen med en gang dersom en elev, student eller lærling avbryter utdanningen, eller skifter lærested.

Bruk arbeidsflaten for lærestedene til å melde fra om avbrudd. Under fanen «Rapportering» på arbeidsflaten kan du lese mer om hvordan du rapporterer avbrudd. Se forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021 § 47 for mer informasjon om utbetaling ved avbrutt utdanning i perioden med lån og stipend. 

Lærlinger som hever lærekontrakten

Dersom en lærling hever lærekontrakten, må fagopplæringskontoret sende melding til Lånekassen via arbeidsflaten for lærestedene.

Rapportering av avbrudd under koronavirusutbruddet
Som følge av koronavirusutbruddet ble plikten for rapportering av avbrudd og årsaken til dette endret ut vårsemesteret 2020.
Lærestedene skal melde inn avbrudd som oppstod før 12. mars. Avbrudd som oppstod fra 12. mars skal ikke rapporteres til Lånekassen. Dette gjelder for vårsemesteret 2020.