Klargjør søknader på arbeidsflaten

Sist oppdatert: 21.04.2020
Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere kontrollere opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad.
  • Kontroller om eleven har brukt korrekt søknad.
  • Bekrefte at eleven har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven. 
  • Bekrefte hvor mange timer med klasseromsundervisning eleven skal ha per uke.