Gjør eleven klar for å søke om lån og stipend i Lånekassen

Sist oppdatert: 21.04.2020
Utenlandske elever trenger ofte hjelp fra skolen før de kan søke om lån og stipend fra Lånekassen. Nedenfor finner du en oversikt over hva som må være på plass før eleven kan søke om lån og stipend.

Fødsels- eller D-nummer

Eleven må normalt ha et fødsels- eller  D-nummer for å søke om lån og stipend i Lånekassen.  Les mer om D-nummer på UDI sine nettsider. 

Har ikke eleven fødsels eller D-nummer?

Unge asylsøkere kan ha rett til utstyrsstipend, og det er mulig å søke om det uten fødsels-/D-nummer. Les mer her om å søke ustyrsstipend til unge asylsøkere. 

MinID og BankID

MinID

Eleven trenger MinID for å søke. Les mer om MinID.

BankID

Eleven trenger BankID hvis hun ønsker å signere avtale om lån og stipend elektronisk. Har ikke eleven BankID, må hun skrive ut brevet, signere manuelt og sende brevet  per post tilbake til Lånekassen.

Har ikke eleven fødsels eller D-nummer?
Unge asylsøkere kan ha rett til utstyrsstipend, og det er mulig å søke om det uten fødsels-/D-nummer. Les mer her om å søke ustyrsstipend til unge asylsøkere. 

Har ikke eleven fødsels- eller D-nummer?

Da kan hun heller ikke få MinID eller BankID. Unge asylsøkere kan ha rett til utstyrsstipend, og det er mulig å søke om det uten fødsels-/D-nummer. Les mer her om å søke utstyrsstipend til unge asylsøkere. 

Bankkonto

Eleven må ha bankkonto. Hvis eleven ikke har bankkonto, må hun søke om det. Det varierer mellom bankene hvilken dokumentasjon de krever, eksempelvis:  

  • kopi av gyldig reisebevis 
  • vedtak fra UDI om oppholdstillatelse 
  • dokumentasjon fra skatteetaten med fødselsnummer/D-nummer 
Bankkonto 
Eleven må søke om bankkonto. Ferdig utfylt skjema sendes til banken sammen med: 
kopi av gyldig reisebevis 
Vedtak fra UDI om oppholdstillatelse 
dokumentasjon fra skatteetaten med fødselsnummer/D-nummer 
Unntak fra kravet om bankkonto
Det gjelder i følgende to tilfeller:
1. Søkere under 18 år kan få støtte utbetalt til foreldres/verges konto.
2. Vi har (gjeldende for inneværende undervisningsår) en ordning for søkere (med ungdomsrett) over 18 år som ikke får opprette konto i norsk bank. Les mer her om ustyrsstipend til unge asylsøkere. 

Unntak fra kravet om bankkonto

Det gjelder i følgende tilfeller:

  • Søkere under 18 år kan få lån og stipend utbetalt til foreldres/verges konto.
  • Vi har (gjeldende for inneværende studieår) en ordning for søkere (med ungdomsrett) over 18 år som ikke får opprette konto i norsk bank. Les mer her om utstyrsstipend til unge asylsøkere. 

Hvis eleven er asylsøker

  • Som regel får Lånekassen opplysninger om asylstatus fra UDI. I enkelte tilfeller trenger Lånekassen en kopi av det første vedtaksbrevet eleven fikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI), som viser at eleven har beskyttelse/asyl i Norge. 
  • Brevet må vise fra hvilken dato eleven fikk beskyttelse/asyl.
Lånekassen får normalt informasjon om oppholdstillatelse fra UDI. 
I enkelte tilfeller trenger vi dokumenter fra UDI. I slike tilfeller får eleven beskjed om dette fra Lånekassen. 
Hvis eleven er asysløker: Lånekassen trenger kopi av det første vedtaksbrevet eleven fikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI) etter at eleven kom til Norge, som viser fra hvilken dato eleven fikk beskyttelse (asyl). 

Hvis eleven har introduksjonsstønad

Får eleven, eller kommer eleven til å få, introduksjonsstønad i perioden h*n søker om støtte, må eleven sende inn kopi av vedtaket fra kommunen/Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad. 
Har eleven nylig avsluttet introduksjonsprogrammet, må eleven sende inn bekreftelse fra kommunen/Nav som viser dato for fullført introduksjonsprogram.
Har eleven barn under 16 år, må eleven sende inn dokumentasjon som viser ektefelles/samboers brutto månedsinntekt, for eksempel kopi av siste lønnsslipp/utbetalingsslipp.

Hvis eleven får eller kommer til å få introduksjonsstønad i perioden hun søker om lån og stipend, må hun sende inn kopi av vedtaket fra kommunen/Nav. I vedtaket må det stå hvilken periode, med fra- og til-dato, eleven får introduksjonsstønad.

Har eleven nylig avsluttet introduksjonsprogrammet, må hun sende inn bekreftelse fra kommunen/Nav som viser dato for fullført introduksjonsprogram.

Hvis eleven ikke har gyldig oppholdstillatelse

Dersom eleven ikke har gyldig oppholdstillatelse i perioden eleven søker om lån og stipend, må hun sende inn bekreftelse fra politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI). Bekreftelsen må vise at eleven har gyldig opphold i Norge mens hun venter på behandling av en søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen, søknad om permanent opphold eller søknad om norsk statsborgerskap.

Dersom eleven ikke har gyldig oppholdstillatelse i perioden eleven søker om støtte, må h*n sende inn bekreftelse fra politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser at eleven har gyldig opphold i Norge mens h*n venter på behandling av en søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen, søknad om permanent opphold eller søknad om norsk statsborgerskap.

Hvis eleven ikke har foreldre i Norge

Elever som ikke har foreldre i Norge, må dokumentere hvem som er deres verge/representant (vergeoppnevnelse el.). Det er fylkesmannen som utsteder vergeoppnevnelse. 

Hvis eleven har barn under 16 år

Har eleven barn under 16 år, må eleven sende inn dokumentasjon som viser ektefelles/samboers brutto månedsinntekt, for eksempel kopi av siste lønnsslipp/utbetalingsslipp.