Rapportere endring i studiebelastning for grunnskoleopplæring

Sist oppdatert: 21.04.2020
I enkelte tilfeller må du melde om endring i studiebelastning for elever.

Elever med ungdomsrett har rett til full lån og stipend, selv om de tar opplæring på deltid. Du skal derfor ikke melde om endret studiebelastning for disse elevene. 

For elever uten ungsomrett, altså for elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 første ledd, må du melde om endret studiebelastning i enkelte tilfeller. 

For elever i grunnskoleutdanning, regner vi 

  • 20 undervisningstimer per uke som fulltid.
  • 10 timer til 19 undervisningstimer som deltidsutdanning.

Elever som har mindre enn 10 undervisningstimer per uke, kan ikke få lån og stipend.

Endring i antall undervisningstimer under 20 timer, må dere melde fra om til Lånekassen. Alt over 20 undervisningstimer regnes som fulltid. Dere trenger derfor ikke melde fra om endringer i antall undervisningstimer over 20 timer. 

Endre studiebelastning for grunnskoleopplæring 
I enkelte tilfeller må du melde om endring i studiebelastning for elever. 
Elever med ungdomsrett har rett til full støtte, selv om de tar opplæring på deltid. Du skal derfor ikke melde om endret studiebelastning for disse elevene. 
For elever uten ungsomrett, altså for elever som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 første ledd, må du melde om endret studiebelastning i enkelte tilfeller. 
For elever i grunnskoleutdanning, regner vi 
20 undervisningstimer per uke som fulltid.
10 timer til 19 undervisningstimer som deltidsutdanning.
Elever som har mindre enn 10 undervisningstimer per uke, kan ikke få støtte.
Endring i antall undervisningstimer under 20 timer, må dere melde fra om til Lånekassen. Alt over 20 undervisningstimer regnes som fulltid. Dere trenger derfor ikke melde fra om endringer i antall undervisningstimer over 20 timer.