Brukerveiledning – grunnskolerapportering

Sist oppdatert: 23.06.2020
For å rapportere fulgt undervisning for elever i grunnskoleopplæring, trykker dere på lenken «Rapporter fulgt undervising» i høyremenyen på forsiden av arbeidsflaten.

Dersom dere skal rapportere for mange elever, kan det være lurt å sende ca. 10 om gangen.  Hvis dere jobber for lenge i skjemaet, kan det oppstå problemer med innsending. Det beklager vi.  

1. Velg riktig emne

Søk opp emne ved å skrive inn GRUNNSKOLE i feltet «Emne». 
Velg emne: Grunnskoleopplæring 2019-2020 for alle elevene.

2. Fødselsnummer

Registrer elevens fødselsnummer (11 siffer). Dersom dere får melding om ugyldig fødselsnummer så kan det være at eleven/studenten ikke er registrert i Lånekassen. Du skal ikke rapportere for denne eleven.

3. Velg riktig periode

Velg periode:

  • «Helår» for elever som har fulgt undervisning både høst- og vårsemesteret. 
  • «Høst» for elever som har fulgt undervisning kun i høstsemesteret.
  • «Vår» for elever som har fulgt undervisning kun i vårsemesteret. 

4. Velg riktig studieår

Her skal dere velge studieåret 2019-2020.  

5. Fulgt undervisning

Her skal dere velge «Ja» dersom eleven har fulgt undervisning hele perioden.
Her skal dere velge «Nei» dersom eleven ikke har fulgt undervisning hele perioden.

6. Undv.timer per uke

Her skal dere angi antall timer per uke eleven har fulgt undervisning, maksimalt 20 timer. Dersom eleven har fulgt undervisning mer enn 20 timer per uke oppgir dere likevel 20 timer.

Når du har registrert elevgruppen du vil rapportere for, trykk på knappen «Neste».

  • Du får nå opp en oppsummeringsside som viser hvilke opplysninger du har lagt inn på elevene.
  • Kontroller at opplysningene du har registrert er riktig før du klikker på knappen «Send inn».
  • Etter at du har sendt inn resultatene vil du få en kvittering i arbeidsflaten. Denne kvitteringen blir ikke lagret.  

Husk å lukke oppgaven «Rapporter eksamensdata» når du er ferdig med å rapportere fulgt undervisning for alle elever. Åpne oppgaven «Rapporter eksamensdata» på forsiden av arbeidsflaten og trykk «Utført». Hvis dere ikke klikker på «Utført», sender vi dere ukentlige påminnelser om uløste oppgaver.

Rapportering som dere ikke får sendt inn via skjemaet i arbeidsflaten

Dersom eleven har fulgt undervisning deler av studieåret, for eksempel på grunn av permisjon, eller at du skal rapportere fulgt undervisning for tidligere studieår, send en e-post til