Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Klargjør søknader på arbeidsflaten

  Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere kontrollere opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad. 

  • Kontroller om eleven har brukt korrekt søknad.
  • Bekrefte at eleven har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven. 
  • Bekrefte hvor mange timer med klasseromsundervisning eleven skal ha per uke.