Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Klargjør søknader på arbeidsflaten

  Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere gi eller bekrefte opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad.

  Dere må bekrefte

  • at eleven har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven

  • hvor mange timer med klasseromsundervisning eleven skal ha per uke