Lærestedets oppgaver

Sist oppdatert: 22.08.2017
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver lærestedet må utføre, slik at elever som tar grunnskoleopplæring får den støtten de har rett til fra Lånekassen.

Rettled elevene dine

Alle læresteder må informere elevene om Lånekassens ordninger. Se rundskriv fra Kunnskapsdepartementet (pdf).

Støtte etter tredje del i forskriften om utdanningsstøtte

Rapporter til Lånekassen

Klargjør søknader på arbeidsflaten

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere gi eller bekrefte opplysninger i disse søknadene. Dette kaller vi å klargjøre en søknad.

Dere må bekrefte

• at eleven har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1 i opplæringsloven

• hvor mange timer med klasseromsundervisning eleven skal ha per uke

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at eleven har møtt fram på lærestedet og begynt å følge undervisningen. Les mer om hvordan dere rapporterer frammøte.

Fravær, avbrudd og endring i studiebelastning

Dere må melde fra fortløpende til Lånekassen om endringer som kan påvirke støtten til eleven.

Rapporter fulgt undervisning

  • Dere skal rapportere fulgt undervisning (eksamensdata) for alle elever etter avsluttet undervisningsår, selv om elevene skal fortsette grunnskoleopplæringen neste undervisningsår. Frist for å rapportere dette er 1. juli.
  • Dere skal registrere resultater for alle elever som har fulgt undervisningen.

  • Dere rapporterer "fulgt undervisning"på arbeidsflaten. På arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer dette.

Opprett ny utdanning

Hvis dere ønsker å tilby nye utdanninger, må dere søke om støtterett for disse. Bruk skjemaet ”søknad om støtterett”, som dere finner på arbeidsflaten for lærestedene.

Les mer om hvordan dere søker om godkjenning for støtte.