Grunnskoleopplæring

Sist oppdatert: 21.04.2020
Lånekassen kan gi lån og stipend til elever som tar grunnskoleopplæring. Det som avgjør hvilken søknad eleven skal bruke, er om eleven har ungdomsrett eller ikke.

Ungdomsrett er retten eleven har til videregående opplæring. Retten gjelder fra eleven går ut av ungdomsskolen og ut det studieåret som begynner det året eleven fyller 24 år. Det er mulig å ta seg friår underveis, eller bytte utdanningsprogram.  
 
Lånekassen kan ikke svare på spørsmål om hvilke elever som har ungdomsrett.


Elever uten ungdomsrett – opplæringsloven § 4A-1 første ledd
 

Første ledd omfatter elever som:

  • Er over opplæringspliktig alder
  • Trenger grunnskoleopplæring
  • Ikke har ungdomsrett

Elever uten ungdomsrett skal bruke «Søknad for høyere og annen utdanning» når de søker om lån og stipend. Lån og stipend gis etter del 3 av forskrift om utdanningsstøtte.

Elever med ungdomsrett – opplæringsloven § 4A-1 andre ledd

Andre ledd omfatter elever som:

  • Har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring
  • Har ungdomsrett (opplæringsloven § 3-1)

Elever med ungdomsrett skal bruke «Søknad for vanlig videregående opplæring» når de søker om lån og stipend. Lån og stipend gis etter del 2 av forskrift om utdanningsstøtte

Elever med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend

Elever som har ungdomsrett og som tar grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 andre ledd, har rett til utstyrsstipend. Elever uten ungdomsrett har ikke rett til utstyrsstipend.

Hjelp eleven:

Velg rett søknad og kontroller i arbeidsflaten

Vi anbefaler at dere hjelper elevene med å velge rett søknad og sende denne til Lånekassen. Alle søknader som kommer inn i arbeidsflaten for lærestedene, må i tillegg kontrolleres av dere. 

Hvorfor er det viktig at eleven bruker rett søknad?

Det er flere forskjeller på lån og stipend etter del 2 og del 3 av forskrift om utdanningsstøtte. Fordi det er ulike ordninger for lån og stipend, er også vilkårene for tildeling av lån og stipend ulike. Dersom eleven har brukt feil søknad, må du avvise søknaden og be han/henne om å søke på nytt.