Rapportere fulgt undervisning

Sist oppdatert: 18.09.2017
Etter at undervisningsåret er avsluttet, skal du rapportere resultater for alle elever som har fulgt undervisningen, selv om elevene skal fortsette grunnskoleopplæringen neste undervisningsår.

Det er ikke et krav at elevene har standpunktkarakterer og/eller eksamenskarakter i fagene. 

Fristene for å rapportere eksamensdata er: 

  • 1. juli for vårsemesteret
  • 1. mars for høstsemesteret

arbeidsflaten for lærestedene finner du mer informasjon om hvordan du rapporterer dette.