Hva skjer hvis eleven får mindre studiebelastning, avbryter eller ikke består utdanningen?

Sist oppdatert: 23.06.2017
Dere må melde fra hvis en elev avbryter utdanningen eller endrer antall undervisningstimer etter at han/hun har søkt om støtte i Lånekassen. Disse endringene har betydning for hvor mye støtte eleven har rett til.

Ved avbrudd stopper Lånekassen de månedlige utbetalingene. Støtte som er utbetalt for tiden etter avbruddet, kan bli krevd tilbake. 

Dersom eleven ikke består utdanningen, vil han/hun ikke ha rett til å få gjort om lån til stipend. Lånet eleven har fått, må derfor betales tilbake. Dere finner informasjon om nedbetaling på kundesidene.

Har eleven fått flyktningstipend og avbryter utdanningen, kan Lånekassen kreve tilbake støtte som er utbetalt for tiden etter avbruddet. Flyktningstipendet blir ikke gjort om til lån selv om eleven avbryter eller ikke består utdanningen. Men hvis eleven har fått utbetalt mer støtte enn han/hun hadde rett til, kan beløpet likevel bli trukket inn igjen dersom eleven får ny støtte senere.