Godkjenning av utdanninger

Sist oppdatert: 12.11.2020
For å ha rett til lån og stipend må eleven/studenten ta en utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen.

En utdanning som tilbys av et lærested i Norge kan bli godkjent for utdanningsstøtte dersom utdanningen omfattes av § 3 eller § 4 i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.  

Følgende utdanninger gir ikke rett til utdanningsstøtte:  

  • utdanning i forsvaret 
  • etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring 
  • opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) 
  • norskopplæring når opplæringen ikke skjer i kombinasjon med annen godkjent ph.d.-utdanning. 

Vi viser til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge § 5, bokstav b og c. 

For å ha rett til lån og stipend må eleven/studenten ta en utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen. En utdanning som tilbys av et lærested i Norge kan bli godkjent for utdanningsstøtte dersom utdanningen omfattes av § 3 eller § 4 i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.  
Følgende utdanninger gir ikke rett til utdanningsstøtte:  
utdanning i forsvaret 
etatsopplæring eller bedriftsintern opplæring 
opplæring som blir satt i gang av, eller i samråd med, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) 
norskopplæring når opplæringen ikke skjer i kombinasjon med annen godkjent 
ph.d.-utdanning. 
Vi viser til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge § 5, bokstav b og c.