Årstimer

Sist oppdatert: 25.03.2019
Årstimer for fag i videregående skole er fastsatt i læreplanen (Kunnskapsløftet).

Årstimer for de ulike fagene finner du på vilbli.no

  • velg utdanningsprogram 
  • velg «Fag og timefordeling» i høyremenyen
  • klikk på aktuelt trinn for å se fag og årstimer

Gjelder elever uten ungdomsrett

Lånekassen beregner studiebelastningen ut fra antall årstimer og utdanningens varighet. Fra studieåret 2020-2021 vil kravet om minst 50 prosent studiebelastning fjernes. Dette betyr at eleven/studenten som tar utdanning i Norge vil kunne få lån og stipend ut i fra nøyaktig hvor mange fag/studiepoeng han planlegger å ta. Studerer deltidsstudenten for eksempel 40 prosent av fulltidsutdanning, har han, etter nytt regelverk, rett til 40 prosent av beløpet en heltidsstudent får. Regelendringen trer i kraft fra høstsemesteret 2020.

Dette gjelder fram til høsten 2020

I dag har ikke eleven/studenten rett til lån og stipend hvis han studerer mindre enn 50 prosent av en fulltidsutdanning. Deltidsstudenter får enten 50, 67 eller 75 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får i lån og stipend. Vi runder alltid nedover til nærmeste intervall.

Les mer om studiebelastning og endringer

Fritak
Dere må vurdere om elevene har fritak for fag, for eksempel på grunn av realkompetanse, før dere sender inn søknaden. Elevene har ikke rett til støtte for fag de har fått fritak for, eller har fått godkjenning for i en realkompetansevurdering. Årstimer og undervisningstimer for slike fag skal dere derfor ikke ta med.