Fylkeskommunens oppgaver

Sist oppdatert: 21.04.2020
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver fylkeskommunene må utføre for Lånekassen.

Utdanningsstøtte til elever og lærlinger med ungdomsrett

Utdanningsstøtte til elever og lærlinger uten ungdomsrett

Rapportere til Lånekassen

Klargjør søknader for lærlinger på arbeidsflaten

Dersom Lånekassen trenger bekreftelse i forbindelse med bortebostipend, blir søknaden sendt til arbeidsflaten.

Endring i stillingsprosent

Rapporter til Lånekassen dersom en lærling endrer stillingsprosent. Du melder fra om endring på arbeidsflaten for lærestedene ved å søke opp lærlingen og velge «endret studiebelastning».  

Avbrudd

Rapporter til Lånekassen dersom en lærling:

  • hever eller avbryter kontrakten
  • tar permisjon
  • er permittert i en periode på mer enn seks uker

Du melder avbrudd på arbeidsflaten for lærestedene ved å søke opp lærlingen og velge «avbrudd».

Rapporter fullført utdanning

Fylkeskommunene rapporterer eksamensdata for lærlinger, elever og privatister i videregående opplæring. Dette skal gjøres snarest mulig etter semesterslutt eller avsluttet utdanning. 

Fristen for å rapportere er 1. september og 1. mars.

På arbeidsflaten kan du lese mer om hvordan eksamensdata skal rapporteres.