Lærlinger

Sist oppdatert: 21.03.2017
Lærlinger med godkjent lærekontrakt kan søke om støtte fra Lånekassen. Lånekassen får opplysninger om godkjent lærekontrakt direkte fra Vigo.

Dere må bekrefte opplysninger  for noen av lærlingene. Søknadene vil komme i oppgavelisten på arbeidsflaten.

Avbrudd

Dersom en lærling avbryter lærekontrakten, må fagopplæringskontoret/opplæringsavdelingen/yrkesopplæringsnemnda sende melding til Lånekassen via arbeidsflaten for lærestedene. 

Behovsprøving av bostipend for lærlinger

Lærlinger med ungdomsrett som bor borte fra foreldrene sine under utdanningen, kan ha rett til bostipend.

Bostipendet for lærlinger ble tidligere ikke behovsprøvd, men fra og med undervisningsåret 2016–2017 ble dette stipendet behovsprøvd mot lærlingens inntekt. Stipendet blir gradvis redusert når lærlingen tjener mer enn 13 556 kroner brutto per måned. Se § 17-1 og § 20-2 i forskriften om tildeling av støtte.