Lærlinger

Sist oppdatert: 21.04.2020
Lærlinger med godkjent lærekontrakt kan søke om lån og stipend fra Lånekassen. Lånekassen får opplysninger om godkjent lærekontrakt direkte fra Vigo.

Dere må bekrefte opplysninger for noen av lærlingene. Søknadene vil komme i oppgavelisten på arbeidsflaten.

Dersom en lærling avbryter lærekontrakten, må fagopplæringskontoret/opplæringsavdelingen/yrkesopplæringsnemnda sende melding til Lånekassen via arbeidsflaten for lærestedene.