Folkehøgskolens oppgaver

Sist oppdatert: 21.04.2020
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver folkehøgskolene må utføre, slik at elevene får utbetalt lån og stipend fra Lånekassen.

Plikt til medvirkning

Alle læresteder som tilbyr utdanning som er godkjent for utdanningsstøtte i Lånekassen, har plikt til å medvirke til gjennomføringen av utdanningsstøtteordningene. Les mer i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge.

Utdanningsstøtte etter forskriften sin del 3

Unntak for visse elevar 

Enkelte elever bruker av retten til videregående opplæring (ungdomsretten) når de går på folkehøgskole. De elevene som bruker av ungdomsretten når de går på en folkehøgskole, har rett til lån og stipend etter annen del i forskriften. Les mer om utdanningsstøtte etter annen del. 

Disse elevene må bruke papirskjema for å søke om lån og stipend. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss hvis du har elever som bruker av ungdomsretten på folkehøgskole, slik at vi får sendt et papirskjema til de aktuelle elevene.

Rapporter til Lånekassen

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at eleven har møtt ved lærestedet, og begynt å følge undervisningen. Les mer om hvordan dere rapporterer frammøte.

Avbrudd og endring

Dere må melde fra til Lånekassen om endringer som kan påvirke eleven sitt lån og stipend.

Rapporter fullført utdanning

Folkehøgskoler må rapportere fullført utdanning (eksamensdata) til Lånekassen. Dere skal rapportere fullført utdanning snarest mulig etter semesterslutt, eller avsluttet utdanning. Fristen for å rapportere er 1. juni.

På arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer dette.