Folkehøgskolens oppgaver

Sist oppdatert: 20.02.2019
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver folkehøgskolene må utføre, slik at elevene får den støtten de har rett til fra Lånekassen.

Rettled elevene dine

Alle læresteder må informere elevene om Lånekassens ordninger. Se rundskriv fra Kunnskapsdepartementet.

Støtte etter tredje del i forskriften om utdanningsstøtte

Unntak: Enkelte elever bruker av retten til videregående opplæring (ungdomsretten) når de går på folkehøgskole

De elevene som bruker av ungdomsretten når de går på en folkehøgskole, har rett til støtte etter annen del i forskriften. Les mer om støtte etter annen del. 

Disse elevene må bruke papirskjema for å søke om støtte. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss hvis du har elever som bruker av ungdomsretten på folkehøgskole, slik at vi får sendt et papirskjema til de aktuelle elevene.

Rapporter til Lånekassen

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at eleven har møtt på fram lærestedet og begynt å følge undervisningen. Les mer om hvordan dere rapporterer frammøte.

Avbrudd og endring

Dere må melde fra til Lånekassen om endringer som kan påvirke støtten til eleven.

Rapporter fullført utdanning

Folkehøyskoler må rapportere fullført utdanning (eksamensdata) til Lånekassen. Dere skal rapportere fullført utdanning snarest mulig etter semesterslutt eller avsluttet utdanning. Fristen for å rapportere er 1. juli.

På arbeidsflaten kan dere lese mer om hvordan dere rapporterer dette.