Studiepoeng for fagskolestudenter

Sist oppdatert: 28.11.2018
I forbindelse med overgang fra fagskolepoeng til studiepoeng for studenter i fagskoleutdanning, oppdaterer Lånekassen våre systemer og relevant informasjon.

I en overgangsperiode fram mot undervisningsåret 2019-2020 kan det derfor forekomme bruk av begge disse begrepene i informasjon fra Lånekassen. Dette har ingen praktisk betydning for studentene.