Fagskolens oppgaver

Sist oppdatert: 20.02.2019
Her finner du informasjon om hvilke oppgaver fagskolene må utføre, slik at elevene får den støtten de har rett til fra Lånekassen.

Hvis lærestedet også tilbyr en annen type utdanning enn fagskoleutdanning, for eksempel videregående opplæring, må du i tillegg lese informasjonen som gjelder denne typen utdanning.

Rettled studentene dine

Alle læresteder må informere studentene om Lånekassens ordninger. Se rundskriv fra Kunnskapsdepartementet .

Støtte etter tredje del i forskriften om utdanningsstøtte

Studenter/elever ved fagskoler har rett til støtte etter tredje del i forskriften. Du finner mer informasjon om støtte til elever på fagskoler på sidene for høyere og annen utdanning.

Rapporter eksamensdata til DBH

Fagskoler skal rapportere eksamensdata til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning). Lånekassen får eksamensdata/resultater fra fagskolene direkte fra DBH.

Rapporter til Lånekassen

Klargjør søknader på arbeidsflaten

Før Lånekassen kan behandle enkelte søknader, må dere gi eller bekrefte opplysninger i disse søknadene, og det kaller vi å klargjøre en søknad.

Hovedregelen er at dere ikke skal behøve å klargjøre søknadene fra studentene. I enkelte tilfeller vil det likevel være nødvendig.

  • Det kan for eksempel være nødvendig dersom studenten har oppgitt i søknaden at han skal ta utdanning på deltid. Da må dere oppgi antall studiepoeng studenten skal ta.
  • Dersom fagskolen tilbyr utdanning med rullerende opptak, må dere blant annet oppgi start- og sluttdato i søknaden.

Frammøte

Ved semesterstart høst og vår må dere rapportere at studenten har møtt på lærestedet og begynt å følge undervisningen. Les mer om hvordan dere rapporterer frammøte.

Avbrudd og endring

Dere må melde fra fortløpende til Lånekassen om endringer som kan påvirke støtten til studenten.

Eksisterende utdanninger

  • Én gang i året må dere sende oss melding om hvilke utdanninger dere har fått godkjenning for i Lånekassen tidligere, og som dere skal fortsette å tilby det kommende undervisningsåret.
  • Vi sender dere melding om dette på arbeidsflaten for læresteder i januar.
  • Les mer om årlig rapportering av utdanninger

Opprett ny utdanning

Dersom dere skal opprette en ny utdanning, må dere søke Lånekassen om å få den godkjent for utdanningsstøtte. Dere må søke om dette på arbeidsflaten.

Utdanningen må være godkjent etter fagskoleloven før dere kan sende inn en slik søknad.

Les mer om hvordan dere søker om godkjenning for støtte her.