Årlig rapportering av utdanninger

Sist oppdatert: 20.03.2019
Vi legger ut en oppgave på arbeidsflaten når lærestedet skal rapportere utdanninger til Lånekassen.

Oppgaven blir lagt ut i løpet av januar.

Dette må du opplyse om

Når du rapporterer hvilke utdanninger lærestedet skal tilby kommende undervisningsår, må du også opplyse om eventuelle endringer i utdanningene. Du må blant annet opplyse om endringer som gjelder:

  • Start- og/eller avslutningsdato 
  • Fagplaner/læreplaner
  • Undervisningsform
  • Undervisningssted
  • Navn på utdanningen
  • Skolepenger

Søk om godkjenning for nye utdanninger

Du skal bare rapportere utdanninger som er godkjent for støtte tidligere. Dersom lærestedet ønsker å søke om støtterett for nye utdanninger, må du sende inn en egen søknad om støtterett. Søknadsskjema finner du på arbeidsflaten for lærestedene.